WIEDZA

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia z zakresu podstawy programowej, nie ograniczając się tylko do wiedzy zawartej w szkolnych podręcznikach, ale bazując również na najnowszych odkryciach naukowych i aktualnych problemach badawczych.

Na warsztatach w Minilab pokazujemy dzieciom, że wiedzę mogą zdobywać nie tylko słuchając kogoś czy korzystając z książek, ale że badanie zjawisk w przyrodzie, samodzielne prowadzenie obserwacji i eksperymentów daje najwięcej radości.

  

Partnerzy MiniLab


friends     plusik     telegraf     geo park     udjk